Rang Undang-Undang Kewangan 2021: Perbahasan Ahli Parlimen Tumpat, YB Dato’ Che Abdullah Mat Nawi


Rang Undang-Undang Kewangan 2021: Perbahasan Ahli Parlimen Tumpat, YB Dato’ Che Abdullah Mat Nawi.

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Setem 1949, Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Penggalakan Pelaburan 1986, Akta Kewangan 2012 dan Akta Kewangan 2018.

Kredit Video: TV PAS

Leave a Comment

Your email address will not be published.